privacybeleid

La femme renée, heeft haar hoofdzetel te 2600 Berchem, Prins Albertlei 5/6, België en is ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nummer BE0757700256. Voor algemene informatie kan u steeds een e-mail verzenden naar info.lafemmerenee@gmail.com.

Meer over jouw account

Jouw account bij la femme renée is geldig voor persoonlijk gebruik en kan niet overgedragen worden. Je moet al het nodige doen om te vermijden dat onbevoegden toegang krijgen tot je account. La femme renée kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die je zou oplopen ten gevolge van het ongeoorloofd gebruik van je account door derden. Elk gebruik van je account valt onder jouw exclusieve verantwoordelijkheid.

Principes van la femme renée met betrekking tot privacy

La femme renée hecht veel belang aan de bescherming van de privacy van haar klanten en consumenten, en ontwikkelde daarom dit privacy Beleid. Het privacy Beleid van la femme renée wil zowel een open en transparante communicatie met de gebruiker tot stand brengen, als de naleving verzekeren van de wet houdende bescherming van de persoonsgebonden gegevens. Alhoewel het privacy Beleid van la femme renée van toepassing is op al haar activiteiten, dient de hieronder weergegeven informatie gelezen te worden in functie van deze website.

Beheer van registratiegegevens

Registreren op onze site

Om gebruik te kunnen maken van la femme renée digitale services, verzoeken wij de gebruikers om zich te registreren door online bepaalde gegevens in te vullen. De gegevens die de gebruiker invult in de vakjes die betrekking hebben op naam, adres, e-mailadres, en telefoon, noemen wij de “registratiegegevens”.

Opname van registratiegegevens in een databank

Door deze gegevens online in te tikken, en zich dus te registreren, verklaart de gebruiker zich ermee akkoord dat deze informatie door la femme renée wordt opgeslagen in een gegevensbank (database) en gebruikt voor publicitaire doeleinden. In de registratiefiche bieden wij de mogelijkheid om je uit te schrijven uit de la femme renée database. Hij of zij zal daarna langs deze weg geen informatie of reclameboodschappen meer ontvangen. Onder geen enkele voorwaarde zullen wij uw gegevens doorgeven of doorverkopen aan derden die niet met la femme renée verbonden zijn.

Beheer van IP-gegevens

Wij gebruiken je IP-adres enkel om problemen met onze server vast te stellen, onze website te beheren en anoniem toepasselijke demografische informatie te verzamelen.

Rechten van de gebruiker

Iedere gebruiker is gerechtigd om op elk moment alle onjuiste gegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren. Dit recht werd hierboven al verder toegelicht. Iedere gebruiker is ook gerechtigd om op elk moment het gebruik van alle hem betreffende gegevens te verbieden zonder enige kosten. Dit recht werd hierboven ook al nader toegelicht. Iedere gebruiker is ook gerechtigd om op elk moment alle hem betreffende gegevens kosteloos te laten verwijderen. Hiervoor moet de gebruiker een mail verzenden naar de klantendienst. Als je dit doet, worden je gegevens automatisch verwijderd uit onze database.

Beveiliging van persoonsgebonden gegevens

La femme renée voorziet veiligheidsmaatregelen tegen verlies, misbruik of wijziging van informatie onder onze controle. We hebben gepaste fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ontwikkeld om de informatie die we online verzamelen, te beschermen en te beveiligen. Toegang tot de gegevens is beperkt tot geautoriseerd la femme renée personeel. De veiligheid van het web en de veiligheidsprocedures worden regelmatig herzien en geüpdatet om de beste gegevensbescherming te verzekeren.

Het gebruik van cookies op onze site

Wanneer een gebruiker onze site bezoekt, wijzen we hem of haar een unieke gebruikersidentiteit toe. Er wordt automatisch een cookie gecreëerd en opgeslagen in de computer van de gebruiker.

In eerste instantie wordt deze cookie gebruikt om de inhoud van de virtuele boodschappenmand van de gebruiker na te gaan. Deze cookie volgt met andere woorden het online aankoopgedrag – ook via andere sites – van de gebruiker. De cookie zelf wordt opgeslagen in de computer van de gebruiker, maar dit geldt niet voor de gegevens met betrekking tot het online aankoopgedrag van de gebruiker (de inhoud van zijn/haar virtuele boodschappenmand). Die informatie wordt opgeslagen in een database op de server van la femme renée. Deze informatie biedt la femme renée de mogelijkheid om aanbiedingen te verlenen op maat van de interesses van elke gebruiker.

De gebruiker kan op elk moment het gebruik van deze cookie laten beëindigen en de langs deze weg opgeslagen informatie laten verwijderen uit de database. Hiertoe moet de gebruiker de cookie support uitschakelen in zijn/haar browser. Voor bijkomende informatie daarover verwijzen we naar de browser documentatie.

Wij kunnen gebruik maken van een extern reclamebureau om reclame (o.a. in de vorm van banners) op onze site te plaatsen. Deze reclame kan ook cookies bevatten, waarvan de informatie verzameld wordt door het extern reclamebureau. La femme renée heeft geen toegang tot deze informatie, en is er evenmin op enige wijze verantwoordelijk voor.

Bevoegdheidsafbakening

La femme renée is niet verantwoordelijk voor de cookies en hun gebruik, die verbonden zijn aan door derden geplaatste reclame-inlassingen op onze websites. La femme renée is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van de sites waarnaar links voorzien zijn vanuit onze sites.

La femme renée is niet verantwoordelijk voor de inhoud en voor de foto’s die gebruikers op haar website plaatsen. Niettemin behoudt la femme renée zich het recht voor om, in het geval van een vermoeden van inbreuken op strafwettelijke bepalingen, dit te melden aan de bevoegde autoriteiten.

 

 

Klarna

Om u de betaalmethoden van Klarna te kunnen aanbieden, kan het zijn dat wij bij het afrekenen uw persoonsgegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en deze betaalmethoden op u kan afstemmen. Uw doorgegeven persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Klarna’s eigen privacy notice.